КОНТАКТ


MTÜ Tantsuansambel "Neposedõ"
Pärnu mnt. 50
10119 Tallinn
Eesti

tel.: +372 5010633 (Natalja Baranova)
+327 59045153 (Liina Baranova)
Tallinna Tõnismäe Reaalkool
____________________________
MTÜ Tantsuansambel "Neposedõ"
Пярну мнт. 50
10119 Таллин
Эстония
тел: +372 5010633 (Наталья Баранова)
372 59045153 (Лийна Баранова)
email: